מצלאוי מגדלי עלית.
  נותרו 7 דירות אחרונות לאיכלוס 11/2017